Privacybeleid

Uw privacy gewaarborgd. Hoe uw gegevens beschermd en gebruikt worden.

Buro Bits, gevestigd aan de Educatusstraat 38, 2909 PK Capelle aan den IJssel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
burobits.nl
Educatusstraat 38
2909 PK Capelle aan den IJssel
T: 06-81822391

Alain Lankers is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Bits.
U kunt hem bereiken via .

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Buro Bits verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:
Buro Bits verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Buro Bits verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Buro Bits neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven:
Buro Bits bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Wij hanteren de bewaartermijn zolang u klant bent.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Buro Bits verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die gebruikt worden:
Buro Bits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek sturen naar .

Beveiliging persoonsgegevens:
Buro Bits neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via .