Disclaimer

Belangrijke informatie en voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Uitsluiting Bedrijfsaansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Buro Bits streeft naar een actuele, volledige en nauwkeurige presentatie van de beschikbare informatie. Desondanks kan de informatie op deze site soms onnauwkeurigheden of onvolledigheden bevatten. De getoonde tarieven kunnen indicatief zijn en zijn mogelijk aan verandering onderhevig. Buro Bits draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden, omissies of tekortkomingen op deze website. Bij twijfel of voor definitieve beslissingen wordt geadviseerd om direct contact op te nemen. Het recht is voorbehouden om wijzigingen of correcties aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten
Deze website vertegenwoordigt waardevol intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website behoren toe aan Buro Bits of aan gelicenseerde partners. Elk gebruik, vermenigvuldiging, verspreiding, of andere vormen van exploitatie van de inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden en kan juridische gevolgen hebben.

Informatie van Derden
Buro Bits is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of enig ander aspect van de informatie die door derden op deze website wordt geplaatst. Dit omvat teksten, afbeeldingen en hyperlinks aangeboden door externe partijen. Wie vertrouwt op dergelijke informatie van derden doet dit op eigen risico. Het wordt aanbevolen de authenticiteit en betrouwbaarheid van dergelijke informatie te controleren alvorens hierop te handelen.